Webinar: Van sociaal onveilig naar werkgeluk!

Op 27 juni van 12:30 uur tot 13:15 uur geven Gerard de Weerd (eigenaar Human Core) en Joriene Beks (expert psychologische veiligheid) een webinar over het waarborgen van sociale veiligheid op de werkvloer en hoe je zo preventief te werk kunt gaan om bijvoorbeeld psychosociale arbeidsbelasting en ongewenste omgangsvormen tegen te gaan.

Tegenwoordig zie je op de werkvloer steeds vaker oplopende werkdruk en ongewenste omgangsvormen. Hoe ga je hier mee om en hoe buig je dit om naar een sociaal veilige werkomgeving? De Tweede Kamer heeft al wetsvoorstel aangenomen waarin externe contactpersonen verplicht worden voor organisaties met meer dan 10 personen in dienst en staan er verplichtingen hieromtrent in de Arbowet. Alhoewel dit de symptomen aanpakt, is een preventieve aanpak natuurlijk wenselijker. In dit webinar bespreken we hoe je dit door middel van een goed PSA-beleid en een sterkere bedrijfscultuur deze problemen het hoofd kan bieden.

Wat ga je leren? 

In dit webinar gaan onze experts Gerard de Weerd en Joriene Beks jou doornemen hoe je binnen jouw bedrijf een sociaal veilige bedrijfscultuur creeert en waarborgt, zodat je preventief kunt acteren op te hoge psychosociale arbeidsbelasting en ongewenste omgangsvormen. Ze nemen je ook mee in hoe je als leidinggevenden en HR-verantwoordelijke in kunt acteren om niet alleen een sociaal veilige werkomgeving te bouwen, maar een werkcultuur neer te zetten waar het werkgeluk van alle medewerkers centraal komt te staan. Hierin worden onder andere deze vragen besproken.

 • Wat is sociale (on)veiligheid en wat verstaan we onder ongewenste omgangsvormen?
 • Wat is het resultaat van een sociaal onveilige werkomgeving?
 • Wat is psychosociale arbeidsbelasting (PSA)? Krijgt dit voldoende aandacht?
 • Is sociale veiligheid voldoende geborgd in de huidige Arbowet?
 • Zijn externe vertrouwenspersonen en een RI&E voldoende om deze problemen aan te pakken?
 • Welke factoren in de samenleving zorgen ervoor dat men steeds meer sociaal onveilig is gaan voelen?
 • Wat voor invloed heeft cultuur in zowel het probleem als de oplossing?
 • Kan je hierop preventief handelen en zo ja, wat is hiervoor nodig?
 • Wat voor handvatten kan je geven zodat je hier pro-actiever op kunt handelen?
 • Wat is het belang van rolmodellen hierin?
 • Wat is de rol van HR en leidinggevenden hierin?
 • Hoe ga je van een sociaal onveilige werkomgeving naar een werkomgeving waar werkgeluk centraal staat?

Sprekers

Gerard de Weerd

Oprichter Human Core

Joriene Beks

Expert psychologische veiligheid
Linkedin

Meld je aan voor het webinar:

Scroll to Top