Human Core,
voor werkplezier

Werknemers zijn de ‘CORE’ van je organisatie en bepalen de toekomstige groei en het succes van je bedrijf. Gelukkige werknemers zijn gemotiveerd, voelen zich betrokken en zijn bereid om net dat extra stapje te zetten.

✓  Inzicht in bedrijfscultuur

✓  Gericht op preventie

✓  Netwerk van vertrouwenspersonen

✓  Abonnementsvorm

Human Core,
voor werkplezier

Werknemers zijn de ‘CORE’ van je organisatie en bepalen de toekomstige groei en het succes van je bedrijf. Gelukkige werknemers zijn gemotiveerd, voelen zich betrokken en zijn bereid om net dat extra stapje te zetten.

✓  Inzicht in bedrijfscultuur

✓  Gericht op preventie

✓  Netwerk van vertrouwenspersonen

✓  Abonnementsvorm

Wij zijn Human Core

Werkplezier staat bij ons voorop!

Dit begint met aandacht voor het welzijn van je medewerkers. Om grensoverschrijdend gedrag zoals intimidatie, pesten of discriminatie te voorkomen, is het belangrijk om te zorgen voor een veilige en gezonde bedrijfscultuur. Human Core gelooft in een preventieve aanpak. Daarom adviseren wij je om inzichtelijk te hebben waar de knelpunten zitten. Om dit in kaart te brengen hebben we ons eigen medewerkersonderzoek ontwikkelt waarmee we een uitgebreide analyse uitvoeren van jouw bedrijfscultuur.

Dit onderzoek vormt de basis voor het ontwikkelen van een effectief preventiebeleid. Uiteraard is het hiernaast belangrijk om de mogelijkheid te bieden aan je werknemers om een melding te doen. Wij beschikken over een netwerk van aangesloten vertrouwenspersonen.

Samen met Human Core aan de slag om te werken aan een veilige en gezonde bedrijfscultuur en zo het werkplezier van jouw medewerkers te verhogen? Of zoek je een extern vertrouwenspersoon waar je werknemers terecht kunnen? Neem contact met ons op!

“13% overweegt een andere baan te zoeken vanwege de sfeer op het werk. In 8% van de gevallen leidde het grensoverschrijdende gedrag op de werkvloer tot een burn-out”

RTL nieuws

Bescherm jouw werknemers tegen grensoverschrijdend gedrag

Grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, discriminatie en (seksuele) intimidatie heeft ernstige gevolgen voor zowel je werknemers als je organisatie. Het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag is belangrijk voor het creëren van een veilige en gezonde bedrijfscultuur. Dit bevordert het werkplezier van je werknemers en verhoogt hun motivatie om bij te dragen aan het succes van je organisatie. Bovendien helpt het om het personeelsverloop te verminderen en verzuim te beperken. Maar niet onbelangrijk, een goede bedrijfscultuur leidt tot een positieve reputatie van je organisatie. Je bent aantrekkelijk voor je klanten, relaties en potentiële medewerkers. Je behoudt en trekt talentvolle werknemers aan én het heeft een positieve impact op het behalen van je doelstelling.

Wil jij ook aan de slag met het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag in jouw organisatie? Neem contact met ons op!

Een preventieve aanpak voor een gezonde bedrijfscultuur

In een gezonde bedrijfscultuur voelen werknemers zich gewaardeerd, gemotiveerd en betrokken. Dit leidt tot hogere prestaties en productiviteit. Human Core gelooft in een preventieve aanpak om ongewenste omgangsvormen te voorkomen. Werken aan een gezonde bedrijfscultuur kan pas als je inzichtelijk hebt waar de knelpunten zitten. Een goed preventief beleid start daarom altijd met een medewerkersonderzoek. Dit onderzoek maakt onderdeel uit van de RI&E.  De uitkomst van dit onderzoek drukken we uit in een volwassenheidsscore, de Human Core Score. Aan de hand hiervan kun je gerichte stappen nemen. Door dit te herhalen zorg je ervoor dat je continu een gezonde en productieve werkomgeving houdt. Human Core voert dit onderzoek voor jou uit en ondersteunt je bij het ontwikkelen en implementeren van de preventieve maatregelen.

Neem contact met ons op voor meer informatie over onze preventieve aanpak.

Inzetten van een extern vertrouwenspersoon

Uit de praktijk blijkt dat er 1 op de 6 werknemers te maken hebben met ongewenst gedrag van collega’s of leidinggevenden. Het inschakelen van een vertrouwenspersoon biedt werknemers een veilige plek om hun zorgen te delen, hulp te zoeken en stappen te ondernemen om de situate te verbeteren. We raden aan om te kiezen voor een externe vertrouwenspersoon omdat we hebben gemerkt dat werknemers terughoudend zijn om hun zorgen te delen met een interne vertrouwenspersoon. Voor sommige werknemers is het moeilijk om zich volledig open te stellen bij iemand binnen de organisatie. Soms is er angst voor negatieve gevolgen of wordt er getwijfeld aan de onafhankelijkheid van een intern vertrouwenspersoon. Daarnaast hebben interne vertrouwenspersonen weleens de wens om te sparren met een extern vertrouwenspersoon.

Human Core beschikt over een eigen netwerk aan vertrouwenspersonen met de juiste kennis en veel ervaring. Ze zijn allemaal gecertificeerd en geregistreerd bij de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen.

Ontdek jouw ‘Human Core’ score

Door een medewerkersonderzoek te doen maken we inzichtelijk en duidelijk waar verbeteringen binnen jouw organisatie nodig zijn. Uit het onderzoek komt een score die aangeeft hoe ‘volwassen’ jouw bedrijfscultuur is. Dit is de ‘Human Core’ score. Met de resultaten uit dit onderzoek kun je gericht aan de slag met het verbeteren van het welzijn van jouw werknemers en daarmee werken aan een gezonde bedrijfscultuur. In het onderzoek ligt de focus op drie thema’s: inspireren, ervaren & acteren. Deze worden weer onderverdeeld in de 8 cultuurdimensies die het gedrag van mensen in organisaties het meest beïnvloeden. Het  medewerkersonderzoek wordt online afgenomen en is volledig anoniem. Door op deze manier de mening van medewerkers te verzamelen komen er vaak zaken aan het licht die anders onbesproken zouden blijven. Human Core voert het volledige onderzoek voor je uit en geeft aan de hand van de resultaten advies over de te nemen vervolgstappen.

“Juist als je focust op een veilige werkcultuur, durven werknemers zich op het moment dat het nodig is uit te spreken.”
Mariette Hamer

Onze abonnementen

Human Core werkt met drie verschillende abonnementen: Basis, Medium & Compleet. Welk abonnement je kiest is afhankelijk van je wensen en mate waarin je met Human Core wilt samenwerken. Hieronder lees je meer over de inhoud van de abonnementen en de tarieven.

Basis

Jaarlijkse vergoeding
200,-
 • Beleid
 • Bewustwording
 • Gevraagd en ongevraagd advies
 • Jaarlijkse rapportage
 • Vertrouwenspersoon *
instapper

Medium

Jaarlijkse vergoeding
475,-
 • Beleid
 • Bewustwording
 • Gevraagd en ongevraagd advies
 • Jaarlijkse rapportage
 • Klachtenregeling
 • Gedragscode
 • Assessment
 • Vertrouwenspersoon *
Meest gekozen

Compleet

Jaarlijkse vergoeding
750,-
 • Beleid
 • Bewustwording
 • Gevraagd en ongevraagd advies
 • Jaarlijkse rapportage
 • Klachtenregeling
 • Gedragscode
 • Assessment
 • Interactieve workshop
 • Kwartaalgesprekken
 • Vertrouwenspersoon *
Scroll to Top