Home        FAQ

FAQs

Heb je een vraag? Wij hebben het antwoord! Staat jouw vraag er niet tussen? Neem dan even per mail contact met ons op.

In elke organisatie krijgen medewerkers te maken met ongewenste omgangsvormen en integriteitskwesties. Er is een wettelijke plicht in het burgerlijk wetboek en in de Arbowet een veilige werkomgeving te bieden aan werknemers.

Een vertrouwenspersoon is een medewerker van de organisatie, de zogenaamde interne vertrouwenspersoon, of een aangestelde externe vertrouwenspersoon. Deze externe vertrouwenspersoon kan aan meerdere opdrachtgevers invulling geven als vertrouwenspersoon.

Een vertrouwenspersoon heeft drie hoofdtaken namelijk:

  • Opvangen, begeleiden en adviseren van de medewerker.
  • Voorlichten, informeren en inspireren van de organisatie.
  • Gevraagd en ongevraagd adviseren van bestuur en management.

Een vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht. Deze geheimhouding geldt voor zowel binnen als buiten de organisatie. Alle betrokkenen moeten erop kunnen vertrouwen dat alles wat gezegd wordt niet aan anderen bekend wordt gemaakt.

Nee op dit moment is een vertrouwenspersoon niet verplicht maar de tweede kamer heeft ingestemd met het verplicht stellen van een vertrouwenspersoon. De eerste kamer moet dit initiatief wetsvoorstel nog goedkeuren.

Ongewenste omgangsvormen worden verdeeld in 5 onderdelen: agressie en geweld, (seksuele) intimidatie, discriminatie, pesten en werkdruk.

PSA staat voor Psychosociale Arbeidsbelasting. Allerlei vormen van ongewenst gedrag of werkdruk noemen we psychosociale arbeidsbelasting.

Scroll to Top