Diensten       Medewerkersonderzoek

Het medewerkersonderzoek geeft inzicht in jouw bedrijfscultuur

Werken aan een gezonde bedrijfscultuur kan het beste als je inzichtelijk hebt waar de knelpunten zitten. Door een medewerkersonderzoek uit te voeren achterhalen wij hoe tevreden jouw werknemers zijn en of er ongewenste gedragsvormen aanwezig zijn op de werkvloer. Thema’s die aan bod komen zijn werkstress, werkdruk, pesten op het werk, grensoverschrijdend gedrag, conflicten en agressie. Binnen de RI&E is het uitvoeren van een PSA onderzoek verplicht. Dit medewerkersonderzoek voorziet hierin.

PSA staat voor Psychosociale Arbeidsbelasting en gaat over de impact van emotionele, sociale en organisatorische factoren op het welzijn van medewerkers

Stellen van de juiste vragen voor effectief medewerkersonderzoek

Een goede vragenlijst is essentieel voor een medewerkersonderzoek. De antwoorden op deze vragen bepalen namelijk de inhoud van het rapport. Human Core heeft zijn eigen onderzoek ontwikkelt. Op basis van onze ervaringen en kennis weten we welke vragen belangrijk en nodig zijn om tot een goede analyse te komen van jouw bedrijfscultuur en Psychosociale Arbeidsbelasting. Het onderzoek is de basis voor een preventieve aanpak. Werken aan een gezonde bedrijfscultuur en het voorkomen van incidenten kan het beste als je inzichtelijk hebt waar de knelpunten zitten. Wil je ook inzichtelijk hebben waar de verbeterpunten zitten binnen jouw organisatie? Neem contact met ons op!

Deze vragen worden beantwoord op basis van een schaal:
Geheel mee oneens tot aan Geheel mee eens

  • Je collega respecteert jou als persoon zoals je bent
  • Op het werk is er een open sfeer waarin problemen in de werksituatie gemakkelijk bespreekbaar zijn
  • Je ervaart dat het team het voorbeeldgedrag van leidinggevenden volgt
  • Je vindt je werk voldoende gevarieerd
  • Je bent op de hoogte van wat de vertrouwenspersoon voor je kan betekenen

In het onderzoek ligt de focus op drie thema’s: inspireren, ervaren & acteren. Deze worden weer onderverdeeld in de 8 cultuurdimensies die het gedrag van mensen in organisaties het meest beïnvloeden.

De rapportage van het onderzoek wordt getoond in een diagram, inclusief historische waarden.

Het geeft je inzicht waar je organisatie staat, hoe het zich ontwikkeld en waar je gericht actie op kunt nemen. 

Ontdek wat jouw ‘Human Core’ score is en waar je kan verbeteren

In het medewerkersonderzoek ligt de focus op de drie thema’s: inspireren, ervaren & acteren. Deze worden weer onderverdeeld in de 8 cultuurdimensies die het gedrag van mensen in organisaties het meest beïnvloeden.

Bekendheid

van overtuigingen en principes die de cultuur en identiteit van een organisatie vormgeven. Het bekendmaken van kernwaarden is belangrijk om de bedrijfscultuur te bevorderen en te dienen als leidraad voor onderling gedrag.

Rolmodel

als leidinggevende. Ze laten zien hoe deze waarden in de praktijk kunnen worden gebracht en zijn in staat anderen te inspireren. Hun voorbeeldgedrag spoort anderen aan om hun doelen na te streven en obstakels te overwinnen.

Aandacht

als voorwaarde voor betrokkenheid.  Als je als leidinggevende of medewerker betrokken bent, ben je niet alleen gefocust en geïnteresseerd, maar voel je ook een sterke persoonlijke verbinding met het doel van de organisatie.

Effectiviteit

in het realiseren van doelen. Er zijn duidelijke en meetbare doelen voor medewerkers, waardoor zij in staat zijn prioriteiten te stellen.  Dit creëert persoonlijke groei en draagt bij aan het succes van de organisatie.

Uit het onderzoek komt een score die aangeeft hoe ‘volwassen’ jouw bedrijfscultuur is. Dit is de ‘Human Core’ score. Met de resultaten uit dit onderzoek kun je gericht aan de slag met het verbeteren van het welzijn van jouw werknemers en daarmee werken aan een gezonde bedrijfscultuur. Human Core helpt je hier graag bij. De drie thema’s waar het onderzoek zich op focust zijn gericht op het meten van het werkplezier van jouw medewerkers. We kijken hier naar de betrokkenheid van je medewerkers, of ze zich veilig voelen, hun verhaal kwijt kunnen en met plezier naar het werk gaan. Wil je meer informatie over de inhoud van het onderzoek? Neem dan contact met ons op! 

Werkplezier vergroten én behouden

Door het medewerkersonderzoek jaarlijks uit te voeren hou je niet alleen inzicht in het welzijn van je werknemers maar kan je ook de effecten van de getroffen maatregelen bijhouden. Door dit regelmatig te onderzoeken zorg je ervoor dat je continu een gezonde en productieve werkomgeving houdt. Bovendien kun je pro-actief reageren op veranderende omstandigheden. Hierdoor blijf je nauw betrokken bij het welzijn van je medewerkers. Wil je ook het werkplezier van jouw werknemers in kaart brengen en zorgen voor een gezonde en winstgevende organisatie? Neem contact met ons op om het medewerkersonderzoek te starten. 

Scroll to Top