Diensten       Gezonde bedrijfscultuur

Zet de stap naar een gezonde bedrijfscultuur om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen

Een gezonde bedrijfscultuur is essentieel voor het succes van jouw organisatie. Grensoverschrijdend gedrag komt in alle sectoren voor en dat wil je het liefst voorkomen of in ieder geval de mogelijkheid bieden aan je werknemers om contact op te nemen met een extern vertrouwenspersoon. Wij geloven er daarom in dat je met alleen het aanstellen van een vertrouwenspersoon er nog niet bent. Het is zeker een belangrijke stap voor een sociaal veilige werkomgeving, maar juist met een preventief beleid ga je echt stappen zetten voor een gezonde bedrijfscultuur.

Een goed preventief beleid start met een medewerkersonderzoek. Aan de hand hiervan kun je gerichte stappen nemen naar een sociaal veilige werkplek en grensoverschrijdend gedrag voorkomen.

“Een veilige werkcultuur levert je namelijk iets op. Net als diversiteit. Het zorgt ervoor dat je werknemers zich prettiger voelen en dan over het algemeen ook beter functioneren.” 

Mariette Hamer

Het belang van kernwaarden voor een gezonde bedrijfscultuur

Kernwaarden vormen het fundament van je bedrijf en sturen het gedrag van je medewerkers in de gewenste richting.  Je begrijpt dat wanneer de kernwaarden niet duidelijk of niet gedeeld worden met je werknemers er geen basis is voor de cultuur en identiteit van de organisatie. Medewerkers kunnen zich dan moeilijk identificeren met de missie en visie van je bedrijf, wat invloed heeft op de betrokkenheid en tevredenheid. Daarom is het belangrijk om de kernwaarden duidelijk te hebben en deze goed te communiceren naar je medewerkers. Uit het medewerkersonderzoek komt naar voren in hoeverre jouw kernwaarden bekend zijn en welk gedrag van je medewerkers verwacht wordt. Heb je hulp nodig met het bepalen en communiceren van de kernwaarden van jouw bedrijf? Neem dan contact met ons op.

Wat is er nodig om jouw ‘Human Core’ score te verhogen?

Vanuit het medewerkersonderzoek wordt er een volwassenheidsniveau getoond. Dit noemen wij de “Human Core” score. Het geeft inzicht op welke punten verbetering nodig zijn, of de kernwaarden helder zijn en waar je als organisatie aan kunt werken om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Human Core begeleidt organisaties met het nemen van preventieve maatregelen om de score op volwassenheid van de organisatie te verhogen. Dit doen wij op de volgende gebieden:

Beleid - bepalen en implementeren

Het opstellen en implementeren van een preventief beleid om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen is belangrijk. We helpen je met het ontwikkelen van een effectief beleid zodat je als organisatie kunt zorgen voor een positieve en veilige werkomgeving.

Klachtenregeling - commissie

Een duidelijke klachtenregeling geeft de werknemers de mogelijkheid om op een veilige manier hun zorgen of problemen te melden. Wij helpen je bij het opzetten van een klachtencommissie en het ontwikkelen van procedures om klachten snel en vertrouwelijk af te handelen.

Meldpunt - autoriteiten

Een centraal meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag is een goede manier om problemen aan te pakken. We ondersteunen je bij het opzetten van een meldpunt en bieden richtlijnen voor het beheren van meldingen en het communiceren met de autoriteiten.

Gedragscode - herkenbaar gedrag

Het vaststellen van een gedragscode aan de hand van de kernwaarden helpt medewerkers om gewenst gedrag te begrijpen, te vertonen en elkaar op aan te spreken. Samen gaan we aan de slag met het ontwikkelen van een gedragscode die de waarden en normen van je organisatie weergeeft.

Aanstellen vertrouwenspersoon - extern of intern

Het aanstellen van een vertrouwenspersoon is een belangrijke stap in het bieden van ondersteuning aan werknemers die met problemen te maken hebben. We begeleiden je bij het selecteren van een externe vertrouwenspersoon. Lees meer hierover op onze pagina Extern vertrouwenspersoon.

Ben jij klaar om het werkplezier van jouw medewerkers in je organisatie te verhogen en te werken aan een preventief beleid om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen? Ga samen met ons aan de slag om te werken aan een sociaal veilige werkomgeving voor jouw werknemers! Neem contact met ons op voor het maken van een afspraak.  

Scroll to Top