Diensten       Extern vertrouwenspersoon

Geef jouw medewerkers de mogelijkheid om contact op te nemen met een extern vertrouwenspersoon

Een van de aspecten van het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag is het aanstellen van een vertrouwenspersoon. Iemand waar je werknemers hun zorgen mee kunnen delen en melding kunnen maken van ongewenst gedrag. Ongewenste omgangsvormen zijn niet altijd te voorkomen. Een vertrouwenspersoon speelt wel een belangrijke rol in het beperken van de impact voor de werknemer en de organisatie.

Intern of extern?
Kies je dan voor een intern vertrouwenspersoon of bied je jouw medewerkers de mogelijkheid om contact op te nemen met een extern vertrouwenspersoon?

We raden aan om te kiezen voor een externe vertrouwenspersoon omdat we hebben gemerkt dat werknemers terughoudend zijn om hun zorgen te delen met een interne vertrouwenspersoon. Voor sommige werknemers is het moeilijk om zich volledig open te stellen bij iemand binnen de organisatie. Soms is er angst voor negatieve gevolgen of wordt er getwijfeld aan de onafhankelijkheid van een intern vertrouwenspersoon. Daarnaast hebben interne vertrouwenspersonen weleens de wens om te sparren met een extern vertrouwenspersoon.

 

Voordelen van een extern vertrouwenspersoon

Objectiviteit

Een extern vertrouwenspersoon is volledig onpartijdig en heeft geen persoonlijke belangen binnen de organisatie.

Vertrouwelijkheid

Medewerkers voelen zich vaak veiliger om gevoelige kwesties te bespreken met iemand buiten de organisatie.

Expertise

Externe vertrouwenspersonen zijn getraind in het omgaan met psychosociale kwesties en grensoverschrijdend gedrag.

Onafhankelijkheid

Medewerkers kunnen erop vertrouwen dat een extern vertrouwenspersoon geen belangenconflict heeft en dat hun belangen op de eerste plaats komen.

Extern vertrouwenspersoon die past bij jouw organisatie

Wanneer je overweegt om gebruik te maken van onze externe vertrouwenspersonen, maken we het proces graag makkelijk en effectief voor je. Wij komen langs om te bespreken waar jouw specifieke behoeften en uitdagingen liggen. Samen kiezen we uit ons netwerk de externe vertrouwenspersonen die het beste bij jouw organisatie passen. We helpen je bij de communicatie naar je medewerkers en het opstellen van beleid. Ons uiteindelijke doel is een soepele en waardevolle samenwerking waarbij we jou zoveel mogelijk ontzorgen en gaan werken aan een duurzame gezonde bedrijfscultuur.

Een vertrouwenspersonen heeft verschillende taken

Vanuit het Human Core medewerkersonderzoek is er een volwassenheidsniveau gemeten. Het geeft inzicht op welke punten verbetering nodig zijn en waar je als organisatie aan kunt werken om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Human Core begeleidt organisaties met het opstellen van een preventief beleid om de score op volwassenheid van de organisatie te verhogen. Dit doen wij op de volgende gebieden:

Luisterend oor bieden

Een vertrouwenspersoon is beschikbaar om te luisteren naar de zorgen en problemen van werknemers. Dit gebeurt altijd in een veilige ruimte waar werknemers vrijuit kunnen spreken.

Opvangen en begeleiden

Werknemers die te maken hebben met grensoverschrijdend gedrag, werkdruk of stress op de werkvloer worden door de vertrouwenspersoon opgevangen en begeleidt. Indien nodig kan de vertrouwenspersoon je werknemer doorverwijzen naar professionele hulpverleners.

Bemiddelen bij conflicten

Een extern vertrouwenspersoon is neutraal en onafhankelijk en treedt op als bemiddelaar bij het oplossen van conflicten tussen werknemers. Het doel is om een oplossing te vinden die voor alle partijen aanvaardbaar is en de werkomgeving verbetert.

Advies en nazorg

Naast directe ondersteuning geeft de vertrouwenspersoon advies aan werknemers over mogelijke vervolgstappen. Denk aan juridische stappen, melden van de problemen aan het management of het zoeken naar professionele hulp. Tijdens dit proces blijven ze de werknemer ondersteunen.

Voorlichting en preventie

Het geven van voorlichting aan werknemers en management over de rol van de vertrouwenspersoon. Maar ook over preventie, ongewenst grensoverschrijdend gedrag en integriteit.

Rapportage management

Een vertrouwenspersoon maakt jaarlijks een rapportage met een analyse van het ongewenste gedrag binnen de organisatie. Dit is uiteraard anoniem en niet herleidbaar naar concrete personen of gebeurtenissen. Het doel is om het management op de hoogte te brengen van de huidige situatie zodat er bijvoorbeeld besluiten genomen worden om aanvullende maatregelen te nemen.

Maak kennis met ons netwerk van vertrouwenspersonen

Bij Human Core hebben we een deskundig netwerk van externe vertrouwenspersonen die klaarstaan om jouw medewerkers te helpen en te adviseren. Ze zijn allemaal gecertificeerd en geregistreerd bij de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV).

Ben jij als medewerker op zoek naar een vertrouwenspersoon?

Ben je werkzaam bij een organisatie en op zoek naar een extern vertrouwenspersoon? Neem dan gerust contact op met Human Core. 

Scroll to Top