Nieuws        

30 jaar ongewenst gedrag in de arbowet

30 jaar ongewenst gedrag in de arbowet

Op 1 oktober 1993 werd aan de arbowet een artikel over ongewenst gedrag toegevoegd. De ‘Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met seksuele intimidatie en agressie en geweld’ kwam toen in werking. Hiermee werden werkgevers verplicht een beleid te voeren tegen seksuele intimidatie en agressie en geweld.

Ton van Oostrum werkte in die tijd als ambtenaar mee aan deze wetswijziging. De wijziging was een winstpunt voor de emancipatiebeweging. Die had overtuigend aangetoond dat het Burgerlijk Wetboek vrouwen op het werk onvoldoende bescherming bood. De arbowetswijziging kwam er niet zonder slag of stoot: werkgevers en werknemers in het toenmalige adviesorgaan ArboRaad waren pas na aarzeling akkoord met dit ingrijpen in de verhoudingen in bedrijven en instellingen.

Ook nu, 30 jaar later, staan we aan de vooravond van een wetswijziging over ongewenst gedrag. Op initiatief van Senna Maatoug is de verplichting tot het aanwijzen van een vertrouwenspersoon ingediend. De aanleiding is dat bijna 50% van de bedrijven geen vertrouwenspersoon hebben en daardoor 3 miljoen medewerkers in Nederland geen toegang hebben tot een vertrouwenspersoon.

Tevens regelt de arbowetswijziging dat de vertrouwenspersoon indien nodig de medewerker adviseert en behulpzaam is bij het inschakelen van een deskundige of bemiddelaar. En dat de vertrouwenspersoon op basis van knelpunten het management en de medezeggenschap gevraagd en ongevraagd advies kan geven. Ook het geven van voorlichting is onderdeel van het takenpakket.

Scroll to Top